Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

Uaktualniony cennik na rok 2019 zgodny z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE w dniu 14 grudnia 2018 -

Cennik 2020
Szczegóły pliku
Nazwa: Cennik 2020.pdf
Opis: Cennik 2020 r
Utworzono: 2020-02-11 15:06:20
Data dodania: 2020-02-12 08:11:50
Autor pliku: Grzegorz Szczeciński
Wprowadził/a: Szczeciński Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

CENNIK

 


Zbiór cen i stawek obowiązujących w MPCK "Koksik" od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (OGD.4210.31.2019.503.XIII.BP) (Biuletyn Branżowy URE Ciepło z 10.12.2019 r., Nr 312) 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Opłata roczna

Opłata miesięczna

Grupa odbiorców

Grupa odbiorców

Grupa I

Grupa Ia

Grupa I

Grupa Ia

a

b

c

d

e

f

g

1.

Cena netto za zamówioną moc  cieplną            

[zł/MW]

90 080,09

7 506,67

2.

Cena brutto za zamówioną moc cieplną            

[zł/MW]

110 798,51

9 233,20

3.

Cena netto za ciepło   

[zł/GJ]

34,76

4.

Cena brutto za ciepło  

[zł/GJ]

42,75

5.

Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe 

[zł/MW]

21 141,39

36 266,84 1 761,78 3 022,24

6.

Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe      

[zł/MW]

26 0063,91

44 608,21

2 166,99

3 717,36

7.

Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

[zł/GJ]

8,18

16,80

8,18

16,80

8.

Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe              

[zł/GJ]

10,06

20,66

10,06

20,66

9.

Cena netto nośnika ciepła

[zł/m3]

32,31

10.

Cena brutto nośnika ciepła

[zł/m3]

39,74

11.

Łączna cena zmienna netto za ciepło i przesył

[zł/GJ]

60,16

75,84

Łączna: 72,41

12.

Łczna cena zmienna brutto zaciepło i przesył

[zł/GJ]

74,00

93,28

Łączna: 89,06

13.

Zmienna cena netto ciepła

[zł/GJ]

48,71

52,07

48,71

52,07

14.

Zmienna cena brutto ciepła

[zł/GJ]

59,91

64,05

59,91

64,05

15.

Zmienna stawka netto opłaty za usługi przesyłowe

[zł/GJ]

11,45

23,77

11,45

23,77

16.

Zmienna stawka brutto opłaty za usługi przesyłowe        

[zł/GJ]

14,08

29,24

14,08

29,24

17.

Łączny wzrost opłat:

 

13,85 %

6,06 %

łączny:

7,47 %

 

W tabeli użyto następujących jednostek:

[MW] - megawat (1000 jednostek mocy)

[GJ] - gigadżul (1000 000 jednostek energii)