Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

OGŁOSZENIA

 


,Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do  miejskiej sieci ciepłowniczej w 2019 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne „Koksik” Sp. z o.o. informuje, że:

  • udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2019 wyniósłUDH = 4,28 %

Uwaga - zmiana wskaźnika WH !

W 2019 r nastąpiła również zmiana wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wytwarzanego w naszej ciepłowni w Redzie.

Wartość tego wskażnika (WH) dla roku 2019 wynosi: 1,06.

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną, która jest podstawą do obliczania charakterysyki energetycznej budynków lub lokali mieszkalnych.


Decyzja Prezesa URE w sprawie taryfy

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.31.2019.503.XIII.BPz dnia 10 grudnia 2019 r. zatwierdził nową Taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "Koksik" Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 przez okres 12 miesięcy.

Pełny tekst taryfy wraz z decyzją Prezesa URE zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE Nr 312 z dnia 10 grudnia 2019 r. można pobrać klikając na poniższy załącznik.

BP URE Nr 312 - Taryfa dla ciepła 2020
Szczegóły pliku
Nazwa: Taryfa 2019.pdf
Opis: Taryfa dla ciepła obowiązująca w 2020 roku.
Utworzono: 2019-12-12 08:19:51
Data dodania: 2019-12-12 08:23:11
Autor pliku: Grzegorz Szczeciński
Wprowadził/a: Szczeciński Grzegorz
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że głównym powodem zmian cen i stawek opłat za ciepło i usługi przesyłowe jest wzrost cen: uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz miału węglowego.