Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 


Zakres działania firmy obejmuje dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do praktycznie całości budownictwa wielorodzinnego w mieście oraz większości obiektów użyteczności publicznej w postaci dwóch zespołów szkół i dwóch przedszkoli, przychodni zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaspokajania potrzeb ludności i podmiotów gospodarczych przez:

  • PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  • PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  • PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  • PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,                          
  • PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,              
  • PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,       
  • PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  • PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  • PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.