Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

KONTAKT

 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-KOMUNALNE

„KOKSIK” Spółka z o.o.

ul. Obwodowa 52

84-240 Reda

tel. (58) 678-35-18, 678-66-09,  tel./fax 678-67-00
 

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00


Sekretariat: (0-58) 678-35-18, sekretariat@koksik.com.pl
 
Dział eksploatacji: (0-58) 678-66-09, e.uberman@koksik.com.pl
 
Prezes Zarządu: (0-58) 678-83-48, biuro@koksik.com.pl
 
Główny Energetyk: (0-58) 678-36-39, g.szczecinski@koksik.com.pl
 
Główna Księgowa: (0-58) 678-83-87, j.brechelke@koksik.com.pl