Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uaktualniony cennik na okres: (01.11.2021 - 31.10.2022) zgodny z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE w dniu 15 października 2021 -

Cennik 2021
Szczegóły pliku
Nazwa: Cennik 2021.pdf
Opis: Zbiór cen i stawek obowiązujących w MPCK "Koksik" od 01.11.2021 do 31.10.2022
Utworzono: 2021-11-18 12:33:40
Data dodania: 2021-11-18 12:34:28
Autor pliku: Grzegorz Szczeciński
Wprowadził/a: Szczeciński Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

CENNIK

 


Zbiór cen i stawek obowiązujących w MPCK "Koksik" od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. (OGD.4210.44.2020.503.XIV.WA) (Biuletyn Branżowy URE Ciepło z 15.10.2021 r., Nr 367) 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Opłata roczna

Opłata miesięczna

Grupa odbiorców

Grupa odbiorców

Grupa I

Grupa Ia

Grupa I

Grupa Ia

a

b

c

d

e

f

g

1.

Cena netto za zamówioną moc  cieplną            

[zł/MW]

127 593,41

10 632,78

2.

Cena brutto za zamówioną moc cieplną            

[zł/MW]

156 939,89

13 078,32

3.

Cena netto za ciepło   

[zł/GJ]

51,66

4.

Cena brutto za ciepło  

[zł/GJ]

63,54

5.

Stawka netto opłaty stałej za usługi przesyłowe 

[zł/MW]

24 917,01

40 938,75 2 075,42 3 411,56

6.

Stawka brutto opłaty stałej za usługi przesyłowe      

[zł/MW]

30 647,92

50 354,66

2 554,00

4 196,22

7.

Stawka netto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

[zł/GJ]

11,22

19,74

11,22

19,74

8.

Stawka brutto opłaty zmiennej za usługi przesyłowe              

[zł/GJ]

13,80

24,28

13,80

24,28

9.

Cena netto nośnika ciepła

[zł/m3]

50,61

10.

Cena brutto nośnika ciepła

[zł/m3]

62,25

11.

Łączna cena zmienna netto za ciepło i przesył

[zł/GJ]

90,60

105,08

Łączna: 102,18

12.

Łczna cena zmienna brutto zaciepło i przesył

[zł/GJ]

111,44

129,25

Łączna: 125,68

13.

Zmienna cena netto ciepła

[zł/GJ]

74,85

77,18

74,85

77,16

14.

Zmienna cena brutto ciepła

[zł/GJ]

92,07

94,91

92,07

94,91

15.

Zmienna stawka netto opłaty za usługi przesyłowe

[zł/GJ]

15,75

27,92

15,75

27,92

16.

Zmienna stawka brutto opłaty za usługi przesyłowe        

[zł/GJ]

19,37

34,34

19,37

34,34

17.

Łączny wzrost opłat:

 

50,6 %

38,55 %

łączny:

41,11 %

 

W tabeli użyto następujących jednostek:

[MW] - megawat (1000 jednostek mocy)

[GJ] - gigadżul (1000 000 jednostek energii)