Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "KOKSIK"

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZO-KOMUNALNEGO
„KOKSIK” Spółka z o.o. ul. Obwodowa 52, 84-240 Reda


tel. (58) 678-35-18, 678-66-09 tel./fax 678-67-00

NIP: 588-000-79-06, REGON: P-190585585,

KRS: 000008599 w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk Północ,

Kapitał zakładowy: 2 328 000,00 zł

 

Zdjęcie ciepłowni należącej do  MPCK "Koksik" w Redzie